רשת המובילים

Tsofit Hay

Director the Unit for Improving Government Service to the Public, Prime Minister's Office

צופית חי

מנהלת היחידה לשיפור השירות לציבור

רשות התקשוב הממשלתי

050-6208566

צופית חי

מחזור ממשלתי א'

Tsofit joined the public sector in 2012, when she took on the position of director of the Unit for Improving Government Service to the Public in the Prime Minister's Office.

In 2009-2012, Tsofit worked as director of Marketing and Business Development at "Cyber Business Solutions Ltd." for information systems consulting and implementation. In this position, Tsofit determined the company's marketing policy; provided consulting related to managing client relationships and service platforms, marketing and sales, marketing channels and negotiations with clients; identified new products and business opportunities; and developed collaborations with companies working in related areas.

Prior to this, Tsofit filled different positions in Clalit Health Services, including director of the Call Center and Interactive Services department, and director of the Economics department in the Health Insurance Division. During her work in Clalit, she led a number of key projects including developing Clalit's website, upgrading the call center network, and establishing regional offices for managing client relations.

In her previous positions, Tsofit served as economist in Clalit's Budget Department and in the "Yozma" company for consulting and economic research, as assistant to the Marketing director at the "Shimrat Hazorea" company, and as assistant to the accountant in the Housing Ministry.

Tsofit has also worked as a personal coach for goal fulfillment in all areas of life, and as an instructor in the Statistics department at the Open University.

Tsofit has an MBA specializing in Marketing and Finance from Tel Aviv University, and a BA in Economics and Statistics from the Hebrew University.

צופית הצטרפה למגזר הציבורי בשנים האחרונות, עם כניסתה בשנת 2012 לתפקיד מנהלת היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור במשרד האוצר/ רוה"מ.

בין השנים 2012-2009 עבדה צופית בחברת "סיבד פתרונות עסקיים בע"מ" לייעוץ ויישום מערכות מידע כמנהלת שיווק ופיתוח עיסקי. במסגרת עבודה זו, עסקה צופית בקביעת מדיניות השיווק של החברה, מתן יעוץ בנושא ניהול הקשר עם הלקוח ופלטפורמות שירות, ניהול שיווק ומכירות, ערוצי שיווק, ניהול מו"מ עם לקוחות, איתור מוצרים והזדמנויות עסקיות חדשות ויצירת שיתופי פעולה עם חברות העוסקות בתחומים משיקים.

בשנים לפני כן מילאה צופית תפקידים שונים בשירותי בריאות כללית ביניהם, מנהלת מחלקת מוקדים ושרותים אינטראקטיביים ומנהלת המחלקה הכלכלית באגף לביטוחי בריאות. בעבודתה בשירותי הבריאות, הובילה מספר פרויקטים מרכזיים הכוללים פיתוח אתר האינטרנט של הכללית, הקמת מערך המוקדים הטלפוניים המחודש והקמת מוקדים אזוריים לניהול קשרי הלקוחות.

בתפקידיה הקודמים שימשה צופית כלכלנית באגף התקציבים של הכללית, כלכלנית בחברת "יוזמה" ליעוץ ומחקר כלכלי, עוזרת מנהל שיווק בחברת "שמרת הזורע" ועוזרת חשב במשרד השיכון.

בין עיסוקיה בעבר צופית שימשה גם כמאמנת אישית להגשמה והשגת יעדים בכל תחומי החיים, ובעבר לימדה בחוג לסטטיסטיקה באוניברסיטה הפתוחה.

לצופית תואר שני במנהל עסקים בהתמחות בשיווק ומימון מטעם אוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה מטעם האוניברסיטה העברית.

LinkedIn