רשת המובילים

Yekoutiel (Kouty) Sabah

Senior Director of the Research, Planning and Training Division, Ministry of Welfare and Social Services

קותי צבע

מנהל אגף בכיר למחקר תכנון והכשרה

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

050-6224010

קותי צבע

מחזור ממשלתי א'

Since 2003 Kouty has served as Senior Director of the Research, Planning and Training Division in the Ministry of Welfare and Social Services. In this position, Kouty deals with a range of issues, the common denominator of which is that he assists decision makers at all levels in making decisions based on the best information and knowledge available in their fields. The Division has dealt with, among other things, strategic planning of the ministry's work, planning and evaluation of the ministry's intervention programs, leading various initiatives - including the "Results Initiative" and the Program for Knowledge Management and Organizational Learning in Welfare Services - and a reorganization of the Central School for the Training of Workers in Welfare Services.

Kouty has served as chair of many committees and has formulated their conclusions. Among others, he was chair of the Committee for the Reform of Local Welfare Services. Between the years 1996-2003, Kouty directed the Labor and Welfare Ministry's Department for Strategic Planning, and in parallel, beginning in 1998, he served as director of the Fund for Prevention and Research in Health and Work Safety. During the years 1993-1996, Kouti served on behalf of the Civil Service Commission as head of the Reform staff, where he was responsible for implementation of the Koversky Commision's recommendations and development of a plan for establishing a college for training senior staff. In parallel, Kouti worked as a senior professional consultant to Ora Namir, the Labor and Welfare Minister at the time. In addition, since 2012 Kouti serves as a mentor in the Managerial Mentoring Program for Senior Staff, a joint program of the Civil Service Commission and the Federman School of Public Policy and Governance in the Hebrew University.

Kouti has an MA with Distinction in the Sociology of Education from the Hebrew University, and an additional MA in Public Administration from Harvard University in Boston, in the context of the "Wexner Foundation" for Leadership Development in Public Service. Kouty has a BA in Social Work from the Hebrew University.

למן שנת 2003 משמש קותי מנהל האגף הבכיר למחקר, תכנון והכשרה (מתו"ה) במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. במסגרת תפקידו עסק קותי בנושאים מגוונים שהמשותף להם הוא סיוע למקבלי ההחלטות בכל הרמות בקבלת החלטות המבוססות על מיטב המידע והידע בתחום עיסוקם. בין היתר עסק האגף בעשור האחרון תכנון אסטרטגי של עבודת המשרד, במחקר וההערכה של תכניות התערבות בשירותי הרווחה, בהובלת יוזמות שונות ובהן "מיזם התוצאות" והתוכנית לניהול ידע ולמידה ארגונית בשירותי הרווחה, בארגון מחדש של בית הספר המרכזי להכשרת עובדים בשירותי רווחה. קותי שימש יו"ר של ועדות רבות וניסח את מסקנותיהן ובין היתר שימש כיו"ר הועדה לרפורמה בשירותי הרווחה המקומיים ועוד. בין השנים 2003-1996 שימש קותי מנהל האגף לתכנון אסטרטגי במשרד העבודה והרווחה ובמקביל לכך, החל מ-1998, שימש מנהל הקרן לפעולה מונעת ומחקר בבריאות וגהות בעבודה. בשנים 1996-1993 כיהן קותי כראש מטה הרפורמה מטעם נציבות שירות המדינה ומתוקף תפקידו זה היה קותי אחראי על יישום המלצות "ועדת קוברסקי" וגיבוש התכנית להקמת מכללה להכשרת הסגל הכיר. במקביל לכך, עבד קותי כיועץ מקצועי בכיר לשרת העבודה והרווחה באותה התקופה -אורה נמיר. בנוסף על כך, החל משנת 2012 משמש קותי מנטור בתוכנית החניכה הניהולית לבכירים של נציבות שירות המדינה ובית הספר למדיניות ציבורית וממשל ע"ש פדרמן באוניברסיטה העברית.

בנוסף לתפקידיו אלה, מילא קותי לאורך השנים תפקידים רבים במשרדי הממשלה לרבות יועץ חברתי למועצה הארצית לתכנון ובניה במשרד הפנים, חבר המועצה הציבורית לסטטיסטיקה, חבר מערכת כתב העת "חברה ורווחה", חבר מועצת העבודה הסוציאלית, יו"ר וועדת ההכרעה המשרדית לבירור הטיפול במקרים המורכבים, מרצה מטעם משרד החוץ/מש"ב בסוגיות של רפורמות ולמידה ארגונית בשירות הציבורי ועוד.

לקותי תואר שני בסוציולוגיה של החינוך בהצטיינות מטעם האוניברסיטה העברית ותואר שני נוסף במנהל ציבורי מטעם אוניברסיטת Harvard בוסטון, ארה"ב, במסגרת "קרן ווקסנר" לפיתוח מנהיגות בשרות הציבורי .לקותי תואר ראשון בעבודה סוציאלית מטעם האוניברסיטה העברית. קותי בוגר תכנית הכשרה לסגל עסקי בכיר מטעם האוניברסיטה העברית ובוגר קורס לסגל בכיר לנוער מנותק מטעם אוניברסיטת חיפה. הוא הוזמן לשמש עמית מחקר במספר מוסדות אקדמאים מובילים בעולם ופרסם מאמרים רבים, בין היתר בתחום ניהול הידע והלמידה הארגונית.

LinkedIn