רשת המובילים

רועי כהן

מנהל תחום

נציבות שירות המדינה

054-6738464

רועי כהן

צוות בדימוס

LinkedIn