רשת המובילים

רינת שפרן

מנהלת יחידת פיתוח מוניציפאלי

משרד הפנים

050-6205956

רינת שפרן

צוות

LinkedIn