רשת המובילים

רני דודאי

מנכ"ל המכון למנהיגות וממשל

המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל

צוות

מובילים דיגיטלים מובילים דיגיטליים איך לעשות מובילים דיגיטלים איך לעשות מובילים דיגיטליים תכנית מובילים דיגיטלים תוכנית מובילים דיגיטלים מובילים שלטון מקומי תוכנית מובילים דיגיטליים תוכנית מובילים לשלטון המקומי