רשת המובילים

שחר ברכה

מנהל חטיבת תכנון ואסטרטגיה

רשות התקשוב הממשלתי

052-5305645

שחר ברכה

צוות

LinkedIn