רשת המובילים

שרון פורת

מנהלת תכניות תחום דיגיטציה

המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל

052-5602723

שרון פורת

צוות

LinkedIn