רשת המובילים

Tawfiq Sattawi

Treasurer of the Mughar al-Halhir local council

תאופיק סתאוי

מנהל אגף כספים - גזבר

מועצה מקומית מג'אר

0526441651‬

תאופיק סתאוי

מחזור מוניציפלי ב'

Tawfiq Sattawi has been the treasurer of the Mughar al-Halhir local council since January 2017.

Prior to this position, Tawfik worked in a variety of fields: as an independent accountant in CPA practices and with Dana Ltd in the municipal area; as a senior accountant in a real estate company; as co-director of the accounting firm of Patafot & Ghanem. He also served as an expert in wages and provident funds at the Ryan CPA firm and served for 10 years as the director of the Al’arafan Association for Assistance to Needy Children, a position that contributed greatly to changing his perspective on life.

Tawfik has a degree in Accounting from the College of Management and is certified by the Kiryat Ono College as a Salary Examiner.

תאופיק משמש גזבר מועצה מקומית מע'אר החל מינואר 2017. קודם לכן מילא מספר תפקידים הן כעצמאי והן כשכיר ,כנותן שירות חשבונאי למשרדי רו"ח וחברת דנה חשבונאות בתחום המוניציפלי. שימש חשב בכיר בחברת בניין , מנהל ושותף במשרד רו"ח פתפות את גאנם רו"ח, מומחה שכר וקופות גמל במשרד ריאן רו"ח. כמו כן שימש מנהל עמותת אלערפאן ע"ר לסיוע לילדים נזקקים, תפקיד ששינה את נקודת תפיסת עולמו.

תאופיק הינו רואה חשבון במקצועו מטעם המכללה למינהל,ובעל תעודת בודק שכר מוסמך מטעם מכללת קרית אונו.

LinkedIn